Email: info@ruvaseguridad.com | Telèfon: (34) 93 464 79 69

Àrea Client | ESP

Notícies

Mitjans d'extinció (extintors, bies hidrants)

Mitjans d'extinció (extintors, bies hidrants)

En un incendi intervenen diversos factors:


● 1) Un combustible que s'ha de trobar generalment en estat de vapor o gasós, o en comptades ocasions en estat incandescent.

● 2) L'oxigen de l'aire o un altre comburent es barreja amb el combustible en un fenomen anomenat de difusió.

● 3) La barreja anterior necessita una temperatura o energia d'activació per produir-se la combustió.

● 4) No es crearà una sola combustió, sinó que s'aniran generant més per una reacció en cadena.


De forma gràfica, és possible representar-lo amb un tetraedre, en què cada cara correspon a cadascuna dels factors indicats.


Tipus de foc i agents extintors

Un dels riscos als quals es requereix parar més atenció són els incendis. En un incendi, hi pot haver molts inconvenients per a les persones:


● Cremades

● Fums

● Gasos calents

● Insuficiència d'oxigen

● Pànic

● Calor


Els materials es troben als tres estats: sòlid, líquid i gasós. En funció de l'estat dels materials combustibles és com es defineixen els possibles, diferenciant-se els tipus de foc a:


● Classe A : Els combustibles sòlids (teles, papers, fusta, cartró)

● Classe B : Els combustibles líquids (parafines, gasolina, ceres, greixos, alcohol)

● Classe C : Els combustibles gasosos (propà, metà, acetilè, butà, gas natural)

● Classe D : Els materials com a metalls, que tenen comportament especial, tals com el potassi, magnesi, sodi o alumini en pols

● R468x60


Els incendis poden ser causats per diversos motius:


● Per un origen elèctric: a causa de l'escalfament d'una instal·lació elèctrica provocada per una sobrecàrrega o curtcircuit.

● Estris de fumadors: com ara cigarrets, encenedors o llumins enceses.

● Per qüestions d'ordre i neteja: La brutícia pot donar lloc a un incendi per acumular-se greix o pols en superfícies calentes, circuits elèctrics, elements de màquines en moviment o una altra forma d'energia.

● Flames obertes: a causa d'espurnes després del contacte de màquines, eines i altres.

● Superfícies calentes: a causa del contacte i fricció amb superfícies calentes.

● Ignició espontània: Pot passar a causa del carbó en contacte amb la humitat, ja que pot provocar un escalfament espontani. Un drap amb greix en oli es pot escalfar amb el pas del temps. I fins i tot per substàncies incompatibles que produeixen reacció.

● Actes vandàlics: També poden donar lloc a un incendi.


En cas que arribar a succeir un conat d'incendi, el primer que cal fer és intentar controlar i extingir el foc com més aviat millor amb extintors adequats.


La selecció de l'agent extintor i la seva forma d'aplicació poden dependre de diferents variables, entre les quals cal destacar:


● El tipus de foc de què es tracta

● La velocitat necessària per a l'actuació

● La magnitud del risc

● Localitzar els factors de risc

● El dany que pugui generar el possible agent extintor a les instal·lacions

● El preu de l'equip d'extinció


Segons l'agent extintor, els extintors poden ser:

D'escuma

D'aigua

De pols

De diòxid de carboni

D'hidrocarburs halogenats o falons

Especials per a focs de metalls

A la selecció del tipus d'extintor cal considerar les possibles incompatibilitats, com les que es mostren a la taula:


Els agents extintors més recorreguts solen ser:


Pols polivalent.

Diòxid de carboni

Extintors portàtils


Els extintors portàtils es fan servir per extingir focs petits.


Són aparells autònoms dús manual que contenen un agent extintor que pot ser projectat i dirigit sobre el foc per mitjà duna pressió interna, la qual es pot obtenir per una pressurització permanent dun gas auxiliar o per lalliberament dun gas auxiliar sense que es trobe l'agent extintor permanentment pressuritzat.


Per trobar aquests extintors als Centres, cal valorar que:


Estaran a prop dels punts on hi hagi més probabilitat d'iniciar-se un incendi i en rodalies de les sortides d'evacuació o emergència Seran fàcilment visibles i accessibles, i se senyalitzaran de manera adequada. Es recomana que se subjectin sobre suports fixats a pilars sense que la part superior de l'extintor superi l'alçada d'1,70 metres des del terra. Tenint en compte la Norma Bàsica d'Edificació CPI-96, hauran d'estar ubicats de manera que la màxima distància perquè s'assoleixin sigui de 15 metres.


Com fer funcionar un Extintor portàtil:


● Despenjar l'extintor que és més a prop empenyent-lo amb suavitat cap amunt.


● Comprovar al manòmetre es troba en una posició en què l'extintor pot ser utilitzat.


● Sostenir amb un braç l'extintor mentre que amb l'altre treu el precinte de la forquilla.


● Donar a la vàlvula de sortida del gas impulsor.


● Obrir la clau de sortida de la mànega perquè s'aboqui l'agent extintor a la base del foc amb un moviment d'escombrada.


320x100


Boques d'Incendis Equipades (B.I.E.)


Els BIES s'han d'instal·lar en edificis Docents amb una superfície total construïda major a 2000 m2, així com en recintes amb densitat elevada per una ocupació més gran de 500 persones.


La distància màxima entre dos BIE's ha de ser de 50 metres. Sempre heu de fer un espai lliure d'obstacles al voltant de cadascú. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins a la BIE més propera no ha d'excedir els 25 metres.


Almenys 2 BIE's han de funcionar simultàniament durant un període mínim d'una hora.


Com utilitzar una B.I.E.:

● Trencar el vidre amb l'ajuda d'un objecte contundent.

● Treure la boca de la mànega del suport.

● Desenrotllar la mànega totalment

● Subjectar l'extrem de la mànega per obrir la vàlvula de pas.

● Dirigir l'aigua cap al foc. Girant el filtre de sortida es regula el raig.


Hidrants


Són dispositius contra incendis formats per una columna amb ràcords de connexió ràpida i vàlvules de tancament i obertura de pas d'aigua.


Aquest tipus de dispositius es troben a l'exterior dels centres i donen aigua als bombers.


Mesures preventives contra incendis

Cal seguir una sèrie de mesures per prevenir-se davant dels incendis:


● Només cal emmagatzemar el material combustible que es requereixi per a la jornada o torn a la feina.

● No s'ha de llançar a terra ni a racons draps amb greix, sobretot si a prop hi ha materials inflamables.

● Els residus han de ser recollits i dipositats en recipients apropiats amb certa periodicitat.

● Cal comptar amb safates de recollida en cas que es vessin líquids inflamables, i d'aspiració localitzada de vapors combustibles (laboratoris i tallers).

● Fer transvasaments de líquids inflamables de manera segura (laboratoris i tallers).

● Revisar amb freqüència les instal·lacions elèctriques.

● Cal prohibir fumar a les zones de risc.

● Mira si hi ha fonts d'electricitat estàtica i controlar-les.

● Cuidar al màxim l'ordre i la neteja per evitar que s'acumulin materials de fàcil combustió i que per això es propagui foc.

● Avisar els treballadors sobre els possibles factors de risc d'incendi a l'espai de treball.


Ruva Seguridad - Polígono Industrial Les Guixeres - Plaça Vapor, 17B - 08915 Badalona - Barcelona · (34) 93 464 79 69 · info@ruvaseguridad.com

Avis Legal | Política de privadesa | Política de cookies | Política de qualitat | Política de Xarxes Socials | Més

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament del lloc web, i si ens dóna el seu consentiment,
també utilitzarem cookies per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.