Email: info@ruvaseguridad.com | Telèfon: (34) 93 464 79 69

Àrea Client | ESP

Notícies

Manteniment d'extintors i bies a l'Hospitalet de Llobregat

Manteniment d'extintors i bies a l'Hospitalet de Llobregat

Els mitjans de protecció activa antiincendis a L'Hospitalet de Llobregat, són tots els sistemes que impliquen una acció directa en l'ús d'instal·lacions i mitjans per a la protecció i lluita antiincendis, necessiten un manteniment periòdic que està regulat per la normativa corresponent.


Del Reial Decret 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ Anti INCENDIS podem recalcar:


✔︎ És vigent des del novembre de 1993


✔︎ Afecta instal·lacions de protecció antiincendis en la seva instal·lació i en el manteniment. Defineix les condicions que han de complir els equips, aparells i sistemes, a més de la instal·lació i el manteniment usats en la protecció contra incendis.


Obligacions que té el mantenidor autoritzat


A. Revisar, comprovar i mantenir els aparells, instal·lacions o equips en base als terminis reglamentaris, usant recanvis o peces originals.


B. Tenir personal competent i suficient quan es requereixi per corregir les avaries o deficiències que se succeeixin en els aparells, sistemes o equips el manteniment dels quals li correspon.


C. Informar de forma escrita el titular dels equips, aparells o sistemes que no brinden garantia de funcionament correcte, tinguin deficiències que no puguin ser corregides en el manteniment o no amb les disposicions vigents que s'apliquin, tot això raonat tècnicament.


D. Guardar la documentació justificativa de les operacions de manteniment que es fan, les dates d'execució, incidències i resultats, elements substituïts i quant sigui digne de menció per saber l'estat de l'operativitat de l'aparell, sistema o equip la conservació del qual es faci, lliurant-ne una còpia al titular dels aparells, equips o sistemes.


E. Avisar el titular dels aparells, equips o sistemes de les dates en què cal efectuar les operacions de manteniment periòdiques.


Extintors d'incendi a L'Hospitalet de Llobregat


La col·locació dels extintors portàtils d'incendi farà que siguin fàcilment visibles i accessibles a les persones, col·locats propers als punts on podria haver-hi més probabilitat d'iniciar-se un incendi i especialment proper a les sortides d'evacuació i preferiblement sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi a una alçada màxima de 1'70 m. sobre el terra.


El manteniment trimestral i l'anual han de conservar els documents del compliment del programa de manteniment preventiu indicant almenys les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i les proves així com la substitució d'elements defectuosos realitzats. Les anotacions s'hauran de portar al dia i es trobaran a disposició de la comunitat autònoma corresponent.


Per part del propietari o usuari


Extintors a L'Hospitalet de Llobregat


Cada 3 mesos (Extintors d'incendi)


✔︎ Comprovar l'accessibilitat, la senyalització i el bon estat aparent de conservació.


✔︎ Inspeccionar de manera ocular les assegurances, precintes i inscripcions, etc.


✔︎ Inspeccionar de manera ocular l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, mànega, vàlvula, etc).


Per part d'una empresa mantenidora autoritzada a l'Hospitalet de Llobregat


Cada any a Extintors d'incendi


✔︎ Comprovar el pes i la pressió.


✔︎ Inspeccionar de manera ocular les assegurances, precintes i inscripcions, entre d'altres.


✔︎ No cal obrir els extintors portàtils de pols amb pressió permanent, excepte que en les comprovacions s'hagin descobert anomalies que ho justifiquin.


Cada 5 anys a Extintors d'incendi


✔︎ Des de la data de timbrat de l'extintor (i màxim 3 vegades) en farà retimbrat tenint en compte la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ d'extintors d'incendis.


✔︎ Es denegaran aquells extintors que segons l'empresa mantenidora hi hagi defectes que posin en dubte el bon funcionament i seguretat de l'extintor o per als que no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les seves condicions de fabricació.


Boques d'Incendi Equipades


Per part del propietari o l'usuari


Boques d'incendis a L'Hospitalet de Llobregat


Cada tres mesos a Boques d'Incendi Equipades


✔︎ Comprovar la bona accessibilitat i la senyalització dels equips. Comprovar la inspecció de tots els components, procediment de desenvolupar la mànega en tota la seva extensió i procedir a l'accionament del filtre.


✔︎ En cas que hi hagi diverses posicions. Comproveu per lectura del manòmetre de la pressió de servei.


✔︎ Netejar del conjunt i greixatge de frontisses i tancaments a les portes de l'armari.


Per l'empresa mantenidora autoritzada a L'Hospitalet de Llobregat


Cada any a Boques d'Incendi Equipades


✔︎ Desmuntar de la mànega i assajar-la en un lloc adequat.


✔︎ Comprovar el funcionament correcte del filtre en les diferents posicions i el sistema de tancament.


✔︎ Comprovar l'estanquitat dels ràcords i la mànega així com l'estat de les juntes.


✔︎ Comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència que es troba acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys a Boques d'Incendi Equipades


✔︎ La mànega ha d'estar sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm.


Serveis que tenim a L'Hospitalet de Llobregat ia Catalunya


Fem tot tipus de manteniments de Sistemes Contraincendis a l'Hospitalet de Llobregat ia tot Catalunya en base al Reial Decret 1942/93 i les instruccions del fabricant. Revisió i retimbrament de tot tipus d'extintors, detecció d'incendis, boques d'incendis, sistemes de monòxid de carboni i gasos, sistemes d'extinció, columnes seques, hidrants, llocs de control, ruixadors, cilindres, grup de bomba. Totes les nostres revisions es troben Certificades.


Ruva Seguridad - Polígono Industrial Les Guixeres - Plaça Vapor, 17B - 08915 Badalona - Barcelona · (34) 93 464 79 69 · info@ruvaseguridad.com

Avis Legal | Política de privadesa | Política de cookies | Política de qualitat | Política de Xarxes Socials | Més

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament del lloc web, i si ens dóna el seu consentiment,
també utilitzarem cookies per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.