Email: info@ruvaseguridad.com | Telèfon: (34) 93 464 79 69

Area Client | ESP

Notícies

Manteniment d'extintors i BIES a Cornella de Llobregat

Manteniment d'extintors i BIES a Cornella de Llobregat

Tots els mitjans de protecció activa a antiincendis a Cornella de Llobregat requereixen de manteniment periòdic que està regulat per la normativa vigent.


Ens referim al RD 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, on destaquem que:


Té vigència des del novembre de l'any 1993

Afecta les instal·lacions de protecció contra incendis, tant en manteniment com instal·lació. Indica les condicions que han de complir els aparells, sistemes i equips, així com la instal·lació i el manteniment que s'utilitzen en la protecció contra incendis.

Obligacions del mantenidor autoritzat


A. Revisió, manteniment i comprovació dels aparells, equips o instal·lacions seguint els terminis reglamentaris i usant recanvis o peces originals.

B. Facilitar personal competent i suficient quan se li requereixi per corregir les avaries o deficiències produïdes en els aparells, sistemes o equips el manteniment dels quals ha de realitzar.

C. Informar de manera escrita el titular dels sistemes, equips o aparells que no brindin una garantia de correcte funcionament, tinguin deficiències que no puguin ser corregides en el manteniment o no amb les disposicions vigents que són aplicables. L'informe s'haurà de raonar tècnicament.

D. Guardar la documentació justificativa de les operacions de manteniment realitzades, incidències, resultats i dates d'execució, elements que s'han substituït i tot allò que cal esmentar per conèixer l'estat de l'operativitat del sistema, equip o aparell que s'ha de conservar. El titular ha de quedar amb una còpia.

E. Comunicar al titular dels aparells, sistemes o equips de les dates en què s'han d'efectuar les operacions de manteniment periòdiques.


Extintors d'incendi a Cornella de Llobregat


La ubicació dels extintors portàtils d'incendi ha de ser tan fàcil que siguin fàcilment accessibles i visibles, a prop de punts on hi hagi més probabilitats d'inici d'un incendi, sobretot a prop de sortides d'evacuació, i millor sobre suports fixats de forma vertical sense que la part superior sobrepassi els 1,7 metres sobre el terra.


Els manteniments trimestrals i anuals portaran constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu que s'indica, indicant almenys les operacions efectuades, el resultat de les proves i verificacions i la substitució d'elements defectuosos realitzada. Les anotacions s'han de portar al dia i es trobaran a disposició de la comunitat autònoma que correspon.


Per l'usuari o propietari


Extintors a Cornella de Llobregat


Cada 3 mesos


● Comprovar l'accessibilitat, el bon estat de conservació de l'extintor i la senyalització correcta.

● Inspeccionar de manera ocular les assegurances, precintes i inscripcions.

● Inspeccionar de manera ocular l'estat extern de les parts mecàniques (vàlvula, filtre i mànega).

Per una empresa mantenidora autoritzada a Cornella de Llobregat


Cada any


● Comprobar del peso y presión.

● Inspeccionar de forma ocular los seguros, precintos e inscripciones, entre otras cosas.

● No se requiere abrir los extintores portátiles de polvo con presión permanente, a menos que se hayan visto anomalías que lo justifiquen.


Cada cinc anys


● Des de la data de timbrat de l'extintor (fins a 3 vegades) es farà el retir d'acord amb la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ d'extintors d'incendis.

● Es descartaran aquells extintors en què s'apreciïn defectes que posin en dubte el seu correcte funcionament i seguretat de l'extintor, o per als que no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment en les condicions de fabricació.


Boques d'Incendi Equipades (BIE)


Pel propietari o usuari


Boques d'incendis a Cornella de Llobregat


Cada 3 mesos


● Comprovar la perfecta accessibilitat i senyalització dels equips. Comprovar inspeccionant tots els components, procediment en què es desenvolupa la mànega en tota la seva extensió i accionar el filtre.

● Si hi ha diverses posicions. Comprovació de la pressió de servei amb la lectura del manòmetre.

● Netejar el conjunt i greixatge de tancaments i frontisses a les portes de l'armari.

● Per una empresa mantenidora autoritzada a Cornella de Llobregat


Cada any


● Desmuntareu mànega i assajar en un lloc adequat.

● Comprovar que el filtre funciona bé en les diferents posicions i del sistema de tancament.

● Comprovar l'estanquitat de mànega i ràcords, així com l'estat de les juntes.

● Comprovar la indicació de manòmetre amb un altre de referència que s'acobla al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys


● La mànega s'ha de sotmetre a una pressió de prova de 15 kg/cm


Serveis a Cornella de Llobregat ia tot Catalunya


Fem tota mena de manteniments de Sistemes Contraincendis a Cornella de Llobregat i tot Catalunya d'acord amb el Reial Decret 1942/93 i les instruccions de cada fabricant. Revisem i Retirem tot tipus d'Extintors, Detecció d'Incendis, Boques d'Incendis, Cilindres, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Hidrants, Columnes Seques, Sistemes d'Extinció, Grup de Bombes, Ruixadors, Llocs de Control. Totes les revisions que realitzem es troben Certificades.


Ruva Seguridad - Polígono Industrial Les Guixeres - Plaça Vapor, 17B - 08915 Badalona - Barcelona · (34) 93 464 79 69 · info@ruvaseguridad.com

Avis Legal | Política de privadesa | Política de cookies | Política de qualitat | Política de Xarxes Socials | Més

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament del lloc web, i si ens dóna el seu consentiment,
també utilitzarem cookies per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.